Chłopska Szkoła Biznesu

sie 30, 2016 w Aktualności, Operacje własne PROW 2014-2020
Chłopska Szkoła Biznesu

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

1.    Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zgodność z celami LSR:
Przedsięwzięcie 1.1.2 Realizacja działań w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i proekologicznych
Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników Chłopskiej Szkoły Biznesu
Wskaźnik produktu: Liczba edycji Chłopskiej Szkoły Biznesu

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia:
– realizacja rozgrywek wewnątrzszkolnych Chłopskiej Szkoły Biznesu na terenie całego powiatu goleniowskiego przy udziale szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z organizacją turnieju finałowego dla 200 uczestników,
– organizacja wyjazdu dla finalistów turnieju do Wrocławia na 50 osób/2 dni
– organizacja spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami
– czas realizacji całości przedsięwzięcia od października 2016 do kwietnia 2017.

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Więcej wiadomości