Animator Społeczności Lokalnej

sie 30, 2016 w Aktualności, Operacje własne PROW 2014-2020
Animator Społeczności Lokalnej

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

1.    Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zgodność z celami LSR:
Przedsięwzięcie 1.1.1 Realizacja działań społecznych, integrujących, aktywizujących, edukacyjnych i kulturalnych dla lokalnej społeczności
Wskaźnik rezultatu: Liczba osób uczestniczących w spotkaniach animacyjnych
Wskaźnik produktu: Liczba bezpośrednich spotkań animacyjnych w świetlicach z mieszkańcami obszaru LSR

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Więcej wiadomości