Aktualizacja LSR

lis 28, 2017 w Aktualności
Aktualizacja LSR

Lokalna Grupa Działania zgodnie z procedurą aktualizacji LSR przedstawia propozycje zmian, jednocześnie informując o możliwości zgłaszania swoich uwag w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia opublikowania informacji na stronie www (do 5.12.2017 r.). Uwagi prosimy zgłaszać na adres biuro@szansebezdrozy.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju

Więcej wiadomości