Akcje, konsultacje, nabory

kwi 18, 2016 w Aktualności
Akcje, konsultacje, nabory

AKCJE INFORMACYJNE…

 • Trwa ostatni miesiąc akcji Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego1% podatku na rzecz OPP działających na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego. Więcej informacji o samej akcji na stronie www Zachęcamy do wsparcia lokalnych OPP. Zachęcamy do organizacji akcji na rzecz 1% dla Państwa OPP – zeznania podatkowe składa się do 2 maja 2016 r.

KONSULTACJE…

CZAS UCIEKA! Do 20 kwietnia 2016 r. trwają konsultacje projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. Szczegóły dostępne są tutaj

SPOTKANIA/SZKOLENIA

 • Zbliżają się  XV Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami„. Do 15 maja 2016 r. organizatorzy czekają na zgłoszenia. Więcej na www
 • ZAPRASZAMY! 22.04.2016 r. Nowe technologie w pracy III sektora – TechSoup. TechSoup Polska w partnerstwie z Biurem ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin zaprasza wszystkie osoby związane z pracą w organizacjach pozarządowych ze Szczecina i okolic na spotkanie dotyczące nowych technologii w pracy III sektora. Więcej na www
 • ZAPRASZAMY! Pracownia Pozarządowa z Koszalina i Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie zaprasza na szkolenie z programu „Europa dla Obywateli”, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Racławickiej 13 w Koszalinie w godz. 11-14.30. Więcej na www

KONKURSY…

 1. NOWOŚĆ! Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych. Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza organizacje społecznych, nieformalne grupy, pracodawców i samorządy terytorialne oraz inne instytucji realizujące programy na rzecz osób starszych do udziału w drugiej edycji konkursu. Termin zgłaszania dobrych praktyk mija 30 czerwca. Więcej na www
 1. Trwa nabór zgłoszeń w ramach IV edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku 2016”. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do dnia 30 kwietnia br. Więcej informacji na www
 1. Trwa nabór zgłoszeń w ramach Programu Stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Janko Muzykant”. Wnioski należy składać w terminie do 29 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na www
 1. Trwa nabór wniosków o przyznanie w roku 2016 stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną. Wnioski należy składać w terminie do  29 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na www
 1. Trwa konkurs „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2016”. Zgłoszenia do konkursu wraz z wypełnionymi ankietami należy przesyłać w terminie do 29 kwietnia 2016 roku. Więcej na www
 1. Trwa zgłaszanie kandydatur do Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2016 oraz Konkursu Animator Regionalnej Przedsiębiorczości 2016. Termin upływa 15 czerwca 2016 r. Więcej informacji na www
 1. Trwa LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” 2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wnioski można składać do 15 maja 2016 r. wyłącznie za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie dzialajlokalnie.pl oraz www.dl.wolontariat.com.pl

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….

Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www

NABORY, NABORY…

Kalendarz konkursów ngo.pl

 1. CZAS UCIEKA! Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs „Kompleksowa realizacja działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową” na realizację projektów w ramach Działania 2.7 Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane do 21.04.2016 r. Więcej na stronie
 1. NOWOŚĆ! Konkurs PO IiŚ 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – nabór do 07.2016 – mogą tu aplikować pozarządowe organizacje ekologiczne. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasił konkurs na Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Termin składania wniosków od 4 do 18 maja 2016 r. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Świetlice szkolne na start. Ruszył nabór zgłoszeń do pierwszej edycji MegaMisji Fundacja Orange. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 kwietnia br. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Konkurs Ministerstwa Edukacji NarodowejMiędzynarodowa wymiana młodzieży”. Termin składania ofert mija 27 kwietnia 2016 r. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/16 na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Typ projektu: Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia. Termin naboru wniosków od 1 do 9 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Regionalny Ośrodek debaty Międzynarodowej 2016-2018” – nabór do 6 maja 2016 r. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”. Nabór ofert do 5 maja 2016 r. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Dzisiaj rusza Bank Ambitnej Młodzieży Fundacja Banku Zachodniego WBK. Termin na składanie wniosków do 05.2016 r. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło dodatkowy nabór w priorytecie „Promocja literatury i czytelnictwa – Literatura”, który potrwa do 16 maja 2016 Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Minister Spraw Zagranicznych ogłosił nabór wniosków ramach konkursu w ramach „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016”. Czas na składnie wniosków mija 10 maja 2016 r. Więcej na www
 1. Trwa konkurs grantowy „Po stronie natury„. Termin nadsyłania wniosków mija 05.2016 r. Więcej na www
 1. Trwa kolejna edycja konkursu „Aviva To dla mnie ważne„! Więcej na http://todlamniewazne.pl/ Termin mija 30 kwietnia br.
 1. Fundacja Auchan na Rzecz Młodzieży zaprasza stowarzyszenia i fundacje działające w Polsce do udziału w Jubileuszowym Konkursie Grantowym i składania projektów na rzecz edukacji, integracji społecznej i zdrowia, adresowanych do dzieci i młodych ludzi w wieku 5-25 lat. Nabór trwa do 31 maja br. Więcej na http://media.auchan.pl/…/20-lecie-dzialalnosci-fundacji-auc…
 1. Cykliczny nabór inicjatyw edukacyjnych: W okresie od 1 marca do 1 czerwca Narodowy Bank Polski corocznie prowadzi nabór inicjatyw edukacyjnych przewidzianych do realizacji w kolejnym roku. Więcej na https://www.nbportal.pl/…/dofinansowanie-nbp/nabor-projektow
 1. Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację działań mających na celu rozwijanie dialogu społecznego w ochronie zdrowia, skierowany do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 4 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. Więcej na www
 1. Konkursy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w ramach PO IŚ:2.4 PO IiŚ 2014-2020 – 5c – Edukacja społeczności obszarów chronionych oraz 5b – Budowanie potencjału i integracja. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie  do 29.04.2016 r. Więcej na stronie
 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił dwa nabory na dofinansowanie edukacyjnych projektów środowiskowych. Łączna kwota przeznaczona na konkursy to 25,75 mln zł. Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić i złożyć do NFOŚiGW, w terminie do 29 kwietnia 2016 r. Więcej na stronie  
 1. Ruszył matematyczny konkurs grantowy Fundacji mBank Polska. Zwolennicy edukacji przez zabawę, pasjonaci nauk ścisłych, mający pomysły na niebanalne i skuteczne uczenie matematyki, mają możliwość zgłosić się do III edycji konkursu grantowego „mPotęga”. Termin nadsyłania wniosków upływa 10 maja 2016 r. Więcej na http://mpotega.pl/…/15-pomys%C5%82y-do-mpot%C4%99gi-poszuki…
 1. Ponad 226 mln euro czeka na beneficjentów Programu Interreg Czechy-Polska 2014-2020. To najwięcej wśród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska. Zdecydowaną większość jego funduszy przeznaczono na poprawę dostępności transportowej atrakcji kulturowych i przyrodniczych pogranicza. Do 10 maja br. trwa nabór wniosków na  realizację projektów służących rozwojowi potencjału przyrodniczego i kulturowego. Więcej na ewt.gov.pl/…/Wspolne-projekty-na-polsko-czeskim-pograni…
 1. Drugi nabór wniosków w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk rozpocznie się
  9 maja i potrwa do 17 czerwca 2016 r. Nabór otwarty będzie dla wszystkich osi priorytetowych. Więcej na https://southbaltic.eu/welcome i na http://www.ewt.wzp.pl/ Za pl
 1. Rozpoczął się nabór wniosków w I z dwóch planowanych na ten rok edycji konkursu grantowego Kulczyk Foundation. Można zdobyć do 25 000 zł, pula 100 tys. na edycję. I nabór kończy się 30 czerwca, II startuje 1 lipca i potrwa do 31 grudnia. Więcej na stronie
 1. Nabór do programu wsparcia zawodowych i ochotniczych straży pożarnych prowadzonego przez PKN ORLEN we współpracy z Fundacją ORLEN – Dar Serca. Aktualny trwa do 7 lipca 2016 r. Więcej na stronie

AKTYWNOŚĆ…

STOWARZYSZENIE POLITES

Rusza Szybka Randka z Wolontariatem, o której więcej można dowiedzieć się tutaj

Współpracujesz z wolontariuszami i chcesz sprawdzić czy Twoja organizacja jest przyjazna wolontariuszom? Wejdź na stronę DOBRY WOLONTARIAT i sprawdź się!

SZKOLENIA W SEKTORZE3

Szkolenia, warsztaty dla ngo. Więcej na stronie

 AKADEMIA ROZWOJU ZAWODOWEGO

Bezpłatne szkolenia, wsparcie zawodowe, grantowe staże – to tylko niektóre formy wsparcia oferowane przez Akademię Rozwoju Zawodowego. Nie masz pracy? Nie uczysz się dziennie? Jesteś w wieku 18-29 lat? Zapoznaj się z ofertą Akademii. Więcej na www

TEATR KANA

Ruszył projekt „Wrogościnność” – czyli cykl działań mających na celu szeroko pojętą edukację w trudnych tematach związanych z mniejszościami i uchodźcami.  Więcej na www

HARMONOGRAMY…

 • Programu Wiedza Edukacja Rozwój Harmonogram dostępny jest tutaj
 • Regionalny Program Operacyjny  WZ Harmonogram dostępny jest tutaj

POMOCNE…

 • serwis fundusze: – zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom
 • serwis poradnik: ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)
 • Biblioteka Pożytku Publicznego oraz serwis fakty.ngo.pl – podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze

Więcej wiadomości