30.06.2022 r. – odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

lip 1, 2022 w Aktualności
30.06.2022 r. – odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

W dniu 30 czerwca 2022r. (czwartek), w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie odbyło się  sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, na którym przedstawione zostały kolejno sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego za rok 2021, sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w roku 2021, ewaluacja za rok 2021, sprawozdanie z prac Rady Stowarzyszenia  za 2021r. oraz sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2021.

Ponadto na Zgromadzeniu podjęto uchwałę o zmianie nazwy oraz logo Stowarzyszenia. Nowa nazwa Stowarzyszenia to Stowarzyszenie Lider Powiatu Goleniowskiego. W związku ze zmianą nazwy dokonano również niezbędnych zmian w Statucie Stowarzyszenia.

W ramach wolnych wniosków omówiono projekt skierowany do dzieci i młodzieży, który będzie realizowany przez Stowarzyszenie w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (edycja 2022).

Ponadto przedstawiono informacje o przeprowadzonych ostatnio przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego kontrolach.

Wspomniano również o wrześniowych spotkaniach z mieszkańcami, które będą realizowane w ramach planu włączenia społeczności oraz o prowadzonych pracach zwianych z projektem współpracy, który będzie złożony do Urzędu Marszałkowskiego jeszcze w tym roku.

Na koniec omówiono porozumienie o współpracy na realizację wspólnych projektów współpracy w perspektywie finansowej 2022-2027
w ramach podejścia LEADER/CLLD. Partnerami porozumienia są: 5 Lokalnych Grupa Działania z województwa zachodniopomorskiego (Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, Stowarzyszenie Lider Pojezierza, Stowarzyszenie Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim, Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich), 4 Lokalne Grupy Działania z Niemiec (Lokalna Grupa Działania LEADER Flusslandschaft Peenetal, Lokalna Grupa Działania LEADER Stettiner Haff, Lokalna Grupa Działania LEADER Vorpommersche Küste, Lokalna Grupa Działania LEADER Die Lokale Aktionsgruppe Uckermark e.V.), oraz 2 uczelnie Uniwersytetbw Greifswaldzie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Więcej wiadomości