Spotkanie w ramach programu Równać Szanse

wrz 21, 2016 w Aktualności
Spotkanie w ramach programu Równać Szanse

W imieniu organizatorów zapraszamy na spotkanie edukacyjne dot. programu grantowego Równać Szanse dla organizacji pozarządowych, miejskich i gminnych domów kultury oraz bibliotek, nieformalnych grup dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową – dotyczy tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców.

Spotkanie organizowane w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego” 23.09.2016 r. od godz. 16.30 w Szczecinie, w siedzibie OWES Szczecin, przy ul. Cukrowej 8.

Spotkanie edukacyjne dot. Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse poprowadzi przedstawicielka Operatora Programu Równać Szanse ze Stowarzyszenia Instytut Zachodni z Poznania.Podczas spotkania dowiedzą się Państwo podstawowych informacji o programie, regulaminie aplikowania o środki, instrukcji wypełniania formularza, dobrych praktykach z lat poprzednich, będą prowadzone konsultacje pomysłów, a także znajdą Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miast i wsi do 20 tysięcy mieszkańców) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Termin składania wniosków mija 25 października 2016 roku, do godziny 12.00.

W konkursie o dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 roku i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 roku mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tys. mieszkańców).

Zapraszamy do udziału w spotkaniu. Więcej informacji, w tym wzór formularza wniosku i zasady konkursu na stronie internetowej programu: www.rownacszanse.pl

Więcej wiadomości