Gazeta

sie 30, 2016 w Aktualności, Operacje własne
Gazeta

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zgodność z celami LSR:
Przedsięwzięcie 3.2.1 Realizacja i promocja działań związanych z  zachowaniem dziedzictwa lokalnego oraz promocja obszaru objętego LSR
Wskaźnik rezultatu: Liczba odbiorców bezpłatnej gazety dotyczącej obszaru LSR
Wskaźnik produktu: Liczba wydanych numerów bezpłatnej gazety dotyczącej obszaru LSR

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia:
– nakład zgodny z LSR
– czas realizacji operacji od grudnia 2016 do września 2018

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Więcej wiadomości