22 grudnia 2015 r. Walne Zebranie Członków

gru 8, 2015 w Aktualności
22 grudnia 2015 r. Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków,
które odbędzie się 22 grudnia 2015 roku (wtorek), o godz. 16.30 – I termin i 16.45 – II termin.
Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

Z uwagi na konieczność przyjęcia statutu Stowarzyszenia oraz dokumentów potrzebnych do uruchomienia nowych środków finansowych w perspektywie 2014-2020, których uchwalenie wymaga obecności 50% + 1 wszystkich Członków Stowarzyszenia obecność na Zebraniu prosimy potraktować  jako obowiązkową.

PORZĄDEK OBRAD
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

  1. Otwarcie zebrania, powitanie i przedstawienie gości.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania (głosowanie jawne).
  3. Wybór sekretarza zebrania (głosowanie jawne).
  4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne).
  5. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
  6. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym).
  7. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej.
  8. Przedstawienie i omówienie projektu uchwały ws. przyjęcia uchwały uchylającej uchwałę nr 13/06/2015 z WZC z 15.06.2015.
  9. Podjęcie uchwały nr ws. przyjęcia uchwały uchylającej uchwałę nr 13/06/2015 z WZC z 15.06. 2015.
  10. Przedstawienie i omówienie projektu uchwały ws. przyjęcia Statutu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.
  11. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Statutu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.
  12. Przedstawienie i omówienie projektu uchwały ws. przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego na lata 2014-2020.
  13. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego na lata 2014-2020.
  14. Przedstawienie i omówienie projektu uchwały ws. przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania Członków LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.
  15. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania Członków LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.
  16. Przedstawienie i omówienie projektu uchwały ws. przyjęcia Regulaminu Organu Decyzyjnego LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.
  17. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Regulaminu Organu Decyzyjnego LGD Stowarzyszenia Szanse             Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.
  18. Przedstawienie i omówienie projektu uchwały ws. uchwalenia regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.
  19. Podjęcie uchwały ws. uchwalenia regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Szanse            Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.
  20. Przedstawienie i omówienie projektu uchwały ws. przyjęcia procedur wyboru operacji do realizacji w ramach LSR oraz  kryteriów oceny operacji LGD Stowarzyszenia Szanse    Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.
  21. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia procedur wyboru operacji do realizacji w ramach LSR oraz          kryteriów oceny operacji LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu          Goleniowskiego.
  22. Przedstawienie i omówienie projektu uchwały ws. upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii       Rozwoju Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego na lata 2014-2020.
  23. Podjęcie uchwały ws. upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Szanse      Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego na lata 2014-2020.
  24. Przedstawienie i omówienie projektu uchwały ws. upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego do dokonywania zmiany w Regulaminie             Organu Decyzyjnego (Rady) Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu       Goleniowskiego.
  25. Podjęcie uchwały ws. upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego do dokonywania zmiany w Regulaminie Organu Decyzyjnego (Rady)      Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.
  26. Przedstawienie i omówienie projektu uchwały ws. upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego do dokonywania zmiany w procedurach             wyboru operacji do realizacji w ramach LSR oraz kryteriach oceny operacji LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.
  27. Podjęcie uchwały ws. upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego do dokonywania zmiany w  procedurach wyboru operacji do realizacji w            ramach LSR, kryteriach oceny operacji LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu     Goleniowskiego.
  28. Przedstawienie i omówienie projektu uchwały ws. zatwierdzenia składki członkowskiej dla gmin  na rok 2016 r.
  29. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia składki członkowskiej dla gmin na rok 2016 r.,
  30. Przedstawienie i omówienie projektu uchwały ws. zatwierdzenia składki członkowskiej dla pozostałych członków LGD.
  31. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia składki członkowskiej dla pozostałych członków LGD.
  32. Wolne wnioski.
  33. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego przez Przewodniczącego Zebrania.

Więcej wiadomości