Dożynki gminne

ArchiwumStowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego informuje, iż w dniach 27.08.2011 r. w Błotnie oraz 3.09.2011 r. w Krzywicach odbędą się dożynki gminne. Jako LGD dajemy Państwu możliwość uczestnictwa grup artystycznych, rękodzielników itp. jako wystawcy bez ponoszenia kosztów własnych. Osoby zainteresowane proszę o kontakt z biurem pod numerem telefonu 91 461 25 84 lub 504 062 884.

Więcej

II Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskiego

ArchiwumZapraszamy do wzięcia udziału w II Leaderowskich Igrzyskach Zachodniopomorskiego w dniu 2.09.2011 r. o godz. 13.00 na orliku przy ul . Szkolej 39 w Goleniowie. W tym roku ponownie przystąpiliśmy do projektu współpracy z 10 innymi LGD z woj. Zachodniopomorskiego. Ideą projektu jest przeprowadzenie rozgrywek w piłce nożnej i piłce siatkowej wśród najmłodszych członków społeczności zamieszkującej obszar LGD. Zapraszamy do udziału w rozgrywkach! Wszelkie informacje pod numerem tel. 91 461 25 84.

 

Eliminacje odbędą się w Goleniowie w dniu 2 września 2011 r., drużyny zwycięskie pojadą na finały do Dobrej Nowogardzkiej 10 września 2011 r. gdzie będą rywalizowały z drużynami z całego województwa. Możliwość zgłaszania drużyn do 25 sierpnia 2011 r.

Kategorie :

Piłka siatkowa ? 4 osobowe drużyny – kategoria chłopcy i dziewczynki  ? (rocznik 98 i młodsi)

Piłka nożna ? 6 osobowe drużyny ? kategoria Żaki (rocznik 2001 i młodsi) oraz Orliki (rocznik 98 i młodsi) ? drużyny mieszane (obowiązkowo 2 dziewczynki w drużynie , reszta zawodników dowolność)

 

Więcej

Konkurs „Przyjazna wieś” 2011

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej, społecznej lub ekologicznej na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice. W przypadku najlepszych projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie do 15 września 2011 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Regulamin konkursu

 Formularz zgłoszeniowy

Wykaz podmiotów uprawnionych do przyjmowania zgłoszeńdo etapu regionalnego konkursu

Pomocnik do formularza

Przyjmowanie formularzy konkursowych:

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
tel. 91 561 37 00 do 02
fax. 91 561 37 91
e-mail: barzkowice@home.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

Więcej

PROW po 2013 r.

Informujemy, że w ramach FORUM MAZOWIECKIEGO LEADERA, skupiającego wszystkie, zarejestrowane na Mazowszu grupy (35) odbyła się wczoraj debata na temat problemów rozwoju obszarów wiejskich po 2013 roku. Wykład wprowadzający do dyskusji na temat ?PROW jak instrument kreowania jakościowych przeobrażeń obszarów wiejskich po 2013 roku? wygłosił: Michał Marciniak ? Doradca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (do stycznia 2011 Dyrektor Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRIRW). Docelowym zamiarem jest opracowanie, wspólnie z grupą wybitnych przedstawicieli krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich oraz europejskich krajowych i regionalnych organizacji sieciujących Leader dokumentu zatytułowanego ?Nowa strategia rozwoju dla europejskich obszarów wiejskich ? szanse i zagrożenia?.

W spotkaniu uczestniczyło 25 osób. Kolejne spotkania Forum, organizowane raz w miesiącu, poświęcone będą zagadnieniom szczegółowym – w ujęciu regionalnym, w tym między innymi problematyce bezrobocia na obszarach wiejskich, edukacji, turystyki wiejskiej, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, wdrażaniu nowoczesnych technologii oraz promocji odnawialnych źródeł energii. Materiały z debaty i wnioski dostępne będą na stronie internetowej www.mazowieckileader.pl do poniedziałku 25 lipca 2011 roku. Zachęcamy wszystkich do jej systematycznego odwiedzania. Organizatorzy zachęcają również do przesyłania zgłoszeń do udziału w III Mazowiecko?Lubelskim Kongresie LGD organizowanym w Zamościu w dniach 25 – 27 sierpnia 2011 roku.

Więcej