Zapraszamy do konsultacji kryteriów wyboru

Konsultacje kryteriów wyboru w ramach LSR na lata 2023-2027

Zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027  do wyrażenia swojej opinii/ zgłoszenia uwag do projektów kryteriów wyboru operacji Lokalnej Grupy Działania (LGD) Stowarzyszenia Lider Powiatu Goleniowskiego.

Uwagi do założeń kryteriów wyboru zgłaszać można na formularzu zgłaszania uwag do 17.04.2024 r. (do godz. 12.00) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@liderpowiatu.pl (więcej…)

Więcej